Thầy Lê Hồng Nhung: chuyên gia Kinh Dịch, Tử Vi

Thầy Lê Hồng Nhung

Chức vụ trong hội: Thư Ký Hội Đồng Chuyên Môn Huyền Học – Hội Tử Vi Văn Tinh 

Chuyên gia: Kinh Dịch và Tử Vi

      Thầy Lê Hồng Nhung là một chuyên gia trong lĩnh vực Kinh Dịch và Tử Vi với gần 10 năm nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Tử Vi và Kinh Dịch Ứng Dụng. Thầy đã giúp cho rất nhiều học viên học tập và áp dụng có hiệu quả bộ môn Tử Vi và Kinh Dịch, giúp cho nhiều khách hàng của hội có nhiều lời khuyên và tư vấn chính xác và có hiệu quả về các lĩnh vực trong cuộc sống, để đạt thành công và may mắn trong cuộc sống. 

     Thầy Lê Hồng Nhung vừa giỏi chuyên môn vừa là một người thầy có trách nhiệm cao trong công việc, uy tín, tận tâm, thương người, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người khi khó khăn.   

0983 489 802
0983489802