Thầy Vũ Thị Khanh: Chuyên gia Tử Vi, Phong Thủy, Kinh Dịch

Thầy Vũ Thị Khanh

Chuyên gia Tử Vi, Phong Thủy, Kinh Dịch

Chức vụ: HỘI PHÓ HỘI TỬ VI VĂN TINH

     Cô là một giảng viên, cũng là bậc thầy chuyên gia Phong Thủy, Tử Vi, Kinh Dịch có kinh nghiệm trên 10 năm nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực Phong Thủy, Tử Vi, Kinh Dịch vào đời sống, giúp cuộc sống của chúng ta thuận lợi và tốt đẹp hơn.

     Thầy Khanh là một người thầy có trách nhiệm trong công việc, mẫu mực, có chuyên môn cao, luôn nhiệt tình giúp đỡ các học viên và những khách hàng của Hội. Thầy luôn tâm niệm rằng giúp người cũng là tạo phúc cho mình và cho mọi người.   

     Chức vụ: HỘI PHÓ Hội Tử Vi Văn Tinh

     Chuyên Môn: Phong Thủy, Tử Vi, Kinh Dịch 

     Nhiệm vụ tại hội: Nghiên cứu huyền học chuyên sâu, Hỗ trợ học viên học tập và tham gia Giảng dạy, Tư Vấn và Xem Phong Thủy, Tử Vi, Kinh Dịch cho mọi người  

0983 489 802
0983489802