Cách tính xem mình có được mùa sinh hay không

Cách tính để biết một người nào đó sinh đúng mùa sinh hay không, ta có thể dựa vào nguyên tắc tính VƯỢNG TƯỚNG HƯU TÙ TỬ …..

CÁCH TÍNH XEM MÌNH CÓ ĐƯỢC MÙA SINH HAY KHÔNG?

*****

     Cách tính để biết một người nào đó sinh đúng mùa sinh hay không, ta có thể dựa vào nguyên tắc tính VƯỢNG TƯỚNG HƯU TÙ TỬ. Ta so sánh bản mệnh của mình với ngũ hành của mùa sinh (hay nói cách khác là so sánh ngũ hành bản mệnh của mình với ngũ hành tháng sinh của mình):

* Mùa Xuân: gồm tháng 1, 2 âm thuộc Mộc

* Mùa Hạ: gồm tháng 4, 5 âm thuộc Hỏa

* Mùa Thu: gồm tháng 7, 8 âm thuộc Kim

* Mùa Đông: gồm tháng 10, 11 âm thuộc Thủy

* Bốn tháng Tứ Quý: gồm 3, 6, 9, 12 âm thuộc Thổ

– Quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc như sau:

Tương sanh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim

Tương khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim

– VƯỢNG – TƯỚNG – HƯU – TÙ – TỬ: Để biết được yếu tố này ta có thể tính dựa trên yếu tố tương sinh tương khắc của ngũ hành. Chẳng hạn lấy hành Kim làm chủ để suy:

+ Kim gặp Kim: hòa nhau – ta là KIM được Vượng

+ Kim gặp Mộc: tức chủ khắc khách – ta là MỘC bị  Tử

+ Kim gặp Thủy: vậy chủ sinh khách – ta là THỦY được Tướng

+ Kim gặp Hỏa: vậy khách khắc chủ – ta là HỎA bị Tù (sự vây hãm, ứ đọng)

+ Kim gặp Thổ: vậy khách sanh chủ – ta là THỔ bị Hưu

Nếu được VƯỢNG hoặc TƯỚNG là thuận mùa sinh. Gặp HƯU, TÙ, TỬ là nghịch.

Tương tự như vậy ta tính cho những hành còn lại để biết được VƯỢNG TƯỚNG HƯU TÙ TỬ của từng hành khác nhau.

Ví Dụ: Một người sinh năm Giáp Ngọ, vậy người này sẽ thuộc mệnh Kim (Sa Trung Kim). Nếu người này sinh vào tháng 7 hoặc 8 cũng thuộc hành Kim, Kim gặp Kim hòa, tức sẽ được VƯỢNG; hoặc sinh tháng THỔ cũng được TƯỚNG. Vậy theo cách tính này của phong thủy, người này sinh vào các tháng trên năm Giáp Ngọ là thuận mùa sinh.

 

———

GIẢNG DẠY VÀ XEM TỬ VI – PHONG THỦY + HƯỚNG DẪN HÓA GIẢI HẠN XẤU

ThS. Trần Minh Sơn (Mr. Paint)

Email: tuvimrson@gmail.com

Di Động (nhắn tin): 0983.489.802

Leave Comments

0983 489 802
0983489802