Quy tắc hợp tuổi: Tính tuổi hợp vợ chồng, đối tác làm ăn, sinh con …..

Quy tắc hợp tuổi

Tính hợp vợ chồng, đối tác làm ăn, sinh con …..

20%: Can mình + Can Người

20%: Chi mình + Chi người

20%: Lục thập hoa giáp mình + Lục thập hoa giáp người

20%: Trạch mệnh (cung phi) mình + Trạch mệnh (cung phi) người phải cùng nhóm mới tốt

* NHÓM ĐÔNG TRẠCH: Khảm, Chấn, Tốn, Ly

* NHÓM TÂY TRẠCH: Khôn, Đoài, Càn (Kiền), Cấn

20%: Cung sinh mình + cung sinh người (cung sinh có người lại gọi là cung BÁT QUÁI, cung này thì Nam Nữ cùng tuổi sẽ cùng một cung, không phân Nam – Nữ – xem bảng sẽ rõ) – và cũng phải cùng nhóm thì mới tốt.

* TRÁNH THÊM TUỔI TỨ TUYỆT (NHẤT LÀ TRONG HÔN NHÂN):

Tuổi TÝ và TỴ kỵ nhau

Tuổi DẬU – DẦN kỵ nhau

Tuổi NGỌ – HỢI kỵ nhau

Tuổi MÃO – THÂN kỵ nhau

Ngoài ra, các cụ xưa còn tránh TỨ TUYỆT khi chọn kết hôn, vì thường hai tuổi này dễ sinh ra khó khăn liên quan con cái, làm ăn cũng không thuận. Bình thường các cặp tuổi tứ tuyệt vốn đã không hợp nhau rồi.

TỔNG: 60% trở lên là có thể được. 

———

GIẢNG DẠY VÀ XEM TỬ VI – PHONG THỦY +

HƯỚNG DẪN HÓA GIẢI HẠN XẤU

ThS. Trần Minh Sơn (Mr. Paint)

Email: tuvivantinh@gmail.com

Di Động (nhắn tin): 0983.489.802

Leave Comments

0983 489 802
0983489802