Cách hợp kinh doanh buôn bán

 Xem Mệnh, Tài, Quan và Thân có các sao sau đây không: Vũ Khúc, Song Lộc, Song Hao mão dậu, Cự Cơ mão dậu, Không Kiếp, Tả Hữu, Nhật Nguyệt……

———

GIẢNG DẠY VÀ XEM TỬ VI – PHONG THỦY + HƯỚNG DẪN HÓA GIẢI HẠN XẤU

ThS. Trần Minh Sơn (Mr. Paint)

Email: tuvimrson@gmail.com

Di Động (nhắn tin): 0983.489.802

Leave Comments

0983 489 802
0983489802